Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 610

Utvecklingen av bolånen har mattats första kvartalet 2024

Lantmäteriets statistik för första kvartalet 2024 visar att trenden med ökat antal inteckningar har mattats av. Minskningen är 14 procent för hela landet för årets första kvartal. Jämtland, Västernorrland och Gotland hade alla en nedgång på drygt 30 procent,

Sammanhang: ...Detta kan jämföras med ökningen av det totala inteckningsbeloppet under 2023 som var 223 miljarder. Annons Statistiken visar även att fler pantbrev lämnas åter av kreditgivaren. ...

Omnämnda platser: Lantmäteriet, Dalarna, Gotland. Omnämnda personer: Dennis Lindén.

realtid.se - https://www.realtid....alet-2024/ - 1484 - Datum: 2024-04-18 12:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Diskriminering när bank nekade kvinna provanställning

En kvinna blev diskriminerad när hon nekades en provanställning hos en bank till följd av graviditet. Den bedömningen gör DO och begär därför att banken betalar diskrimineringsersättning till kvinnan. Kvinnan sökte anställning i bankens kundtjänst hösten

Sammanhang: ...Kvinnan sökte anställning i bankens kundtjänst hösten 2023, men rekryteringen avbröts efter att kvinnan meddelade att hon var gravid. Arbetsgivaren uppgav att eftersom hon inte kunde arbeta heltid sammanhängande i sex månader kunde hon inte erbjudas tjänsten. ...

Omnämnda platser: Diskrimineringsombudsmannen. Omnämnda personer: Sofie Rykowski.

realtid.se - https://www.realtid....stallning/ - 1463 - Datum: 2024-04-18 10:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

"Vi räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent"

Nordeas intäkter ökade med 6 procent och drevs av ett räntenetto som steg med 11 procent. Avgifts- och provisionsnettot var oförändrat jämfört med samma kvartal i fjol och nettoresultat av försäkringsverksamhet ökade med 33 procent. Rörelseresultatet steg

Sammanhang: ...Nordeas ordinarie bolagsstämma som hölls den 21 mars godkände en aktieutdelning på 0,92 euro per aktie för 2023. Annons – Vi räknar med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent för helåret 2024, och siktar mot en lika stark lönsamhet under 2025, säger vd Frank Vang-Jensen i vd-ordet....

Omnämnda platser: Norden. Omnämnda personer: Frank Vang-Jensen.

realtid.se - https://www.realtid....5-procent/ - 2135 - Datum: 2024-04-18 07:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Safello gör omvänd vinstvarning

Safello publicerar en omvänd vinstvarning till följd av preliminär positiv EBITDA om 4,7 miljoner kronor Q1, motsvarande en ökning om 224 procent jämfört med Q1 2023, respektive 4 500 procent jämfört med Q4 2023, och ett preliminärt rörelseresultat om 4,7

Sammanhang: ...Safello publicerar en omvänd vinstvarning till följd av preliminär positiv EBITDA om 4,7 miljoner kronor Q1, motsvarande en ökning om 224 procent jämfört med Q1 2023, respektive 4 500 procent jämfört med Q4 2023, och ett preliminärt rörelseresultat om 4,7 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 58 procent jämfört med Q1 2023, respektive 103 procent jämfört med Q4 2023. ...

realtid.se - https://www.realtid.se/safello-gor-omvand-vinstvarning/ - 1697 - Datum: 2024-04-17 13:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Storbankerna står för 57 procent av bolånemarknaden

De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Det visar Finansinspektionens första bankbarometer för 2024. Minskningen mellan det tredje och fjärde kvartalet 2023 kan

Sammanhang: ...De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Det visar Finansinspektionens första bankbarometer för 2024. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Per Lindvall.

realtid.se - https://www.realtid....marknaden/ - 1951 - Datum: 2024-04-17 11:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Tvära kast – News55 förvärvar Realtid

För en månad sedan stod det klart att affärsrörelsen kring Realtid.se skulle förvärvas av Realitas Temporis AB, ett nybildat bolag ägt av Tino Sanandaji. Men så blir det inte. Sent i går kväll skrev News55 AB, genom dotterbolaget Dagens PS AB, ett avtalom

Sammanhang: ...Realtid, nyckeltal: 2020 Omsättning: 3,8 miljoner kronor Resultat: Minus 12,1 miljoner 2021 Omsättning: 5,9 miljoner kronor Resultat: Minus 6,9 miljoner kronor 2022 Omsättning: 8,1 miljoner kronor Resultat: Minus 6,2 miljoner kronor 2023 Omsättning: 6,2 miljoner kronor Resultat: Minus 3,7 miljoner kronor...

Omnämnda platser: News55. Omnämnda personer: Fredrik Lundberg, Tino Sandaji, Max Donatello.

realtid.se - https://www.realtid.se/tvara-kast-news55-forvarvar-realtid/ - 2814 - Datum: 2024-04-17 08:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Svenskarna återvänder till het bostadsmarknad

Den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån i Spanien visar att efterfrågan från svenskar på den spanska bostadsmarknaden ökar tydlig. Marknaden som helhet präglas av lågt utbud, stark efterfrågan och stigande priser. I Mäklarpanelen Spanien från Fastighetsbyrån,

Sammanhang: ...Det kan jämföras med 3,14 i januari och 2,95 i april 2023. Efterfrågan har alltså ökat relativt tydligt. Det framgår av ett pressmeddelande. –Svenskarnas intresse för bostäder i solen är konstant, men nu märker vi tydligt att fler vågar ta steget och köpa. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Spanien, Fastighetsbyrån. Omnämnda personer: Costa Blanca, Martin Posch.

realtid.se - https://www.realtid....dsmarknad/ - 1661 - Datum: 2024-04-17 08:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Växande andel av befolkningen kämpar med privatekonomin

Under 2021 hade 58 procent av befolkningen 16 år och äldre det lätt eller mycket lätt att få hushållsekonomin att gå ihop. Två år senare hade andelen sjunkit till 46 procent, visar ny statistik från SCB. Statistiken kommer från Undersökningarna av levnadsförhållanden

Sammanhang: ...I den ställs bland annat flera frågor om befolkningens privatekonomi. Under 2023 svarade en säkerställt större andel än 2021 att de inte har råd med vissa typer av utgifter. De ekonomiskt tuffare tiderna ser ut att ha drabbat kvinnor hårdare än män. ...

realtid.se - https://www.realtid....tekonomin/ - 782 - Datum: 2024-04-17 08:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Miningdatorhallar upptaxeras med nära 1 miljard

Skatteverket har kontrollerat miningdatorhallar inom ramen för uppdraget att motverka angrepp mot skattesystemet. Totalt har 18 bolag upptaxerats med sammanlagt nära 1 miljard kronor. Utredningarna har genomförts under perioden 2020-2023. – Den övervägande

Sammanhang: ...Utredningarna har genomförts under perioden 2020-2023. – Den övervägande delen av de bolag som vi har kontrollerat har ett särskilt tillvägagångssätt för att försöka dölja att de ägnar sig åt mining, det vill säga skapa nya enheter av kryptovalutor. ...

Omnämnda platser: Skatteverket. Omnämnda personer: Patrik Lillqvist.

realtid.se - https://www.realtid....1-miljard/ - 1434 - Datum: 2024-04-17 07:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Ericssons justerade rörelsevinst klart högre än väntat

Omsättningen sjönk 14,9 procent till 53,3 miljarder kronor (62,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 55,2. Den organiska försäljningstillväxten var minus 14 procent. Minskningen hänförs till den organiska försäljningsnedgången

Sammanhang: ...Ericsson, mdkr Q1-2024 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2023 Förändring Nettoomsättning 53,3 55,2 -3,4% 62,6 -14,9% Organisk försäljningstillväxt, procent -14 Bruttoresultat 22,7 21,9 3,7% 24,2 -6,2% Bruttomarginal 42,6% 39,7% 38,7% EBITA 4,9 3,8 28,9% EBITA-marginal 9,2% 6,1% Justerat EBITA 5,1 4,8 6,3% Justerad EBITA-marginal 9,6% 7,7% Rörelseresultat 4,1 3,0 36,7% Rörelsemarginal 7,7% 4,8% Justerat rörelseresultat 4,3 1,8 138,9% 4,0 7,5% Justerad rörelsemarginal 8,1% 3,3% 6,4% Nettoresultat 2,6 1,6 62,5% Resultat per aktie, kronor 0,77 0,45 71,1% Konsensusdata från Bloomberg ...

Omnämnda platser: Indien, Bloomberg. Omnämnda personer: Börje Ekholm.

realtid.se - https://www.realtid....an-vantat/ - 2865 - Datum: 2024-04-16 08:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
r
4
r
5
r
6
r
7
r
8
r
9
fram